Darunanukul Lankrabue Kindergarten

เมื่อวันที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2564 นักเรียนของโรงเรียนอนุบาลดรุณานุกูลลานกระบือ ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 และวันที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2564 ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ได้เข้าร่วมสอบในโครงการประเมินทักษะภาษาอังกฤษระดับประเทศ ครั้งที่ 2

พาหนูมาดูเมล่อน: หนูได้อะไรจากทานเมล่อนคะ: มีวิตามินซีสูง ที่มีความเกี่ยวข้องในการผลิตคอลลาเจน ซึ่งเป็นโปรตีนช่วยในการซ่อมแซมผิวหนังไม่ให้เสื่อมสภาพก่อนวัย นอกจากนี้วิตามินซียังเป็นสารต้านอนุมูลอิสระ ที่มีประสิทธิภาพในปกป้องผิวอีกด้วย เสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกัน

ขอขอบพระคุณผู้ใหญ่ใจดีเอื้อสถานที่ต่อการเรียนรู้คุณพ่อคุณแม่พาหนูไปอีกนะคะท่านนายกใจดีมากเลยค่ะ

เมื่อวันที่ 11-12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 ได้จัดกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี ประจำปีการศึกษา 2563 ร่วมกับโรงเรียนอนุบาลหฤทัยปิตุมาตา อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร และโรงเรียนเดชาบดินทร์ อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย ซึ่งในปีนี้ได้งดกิจกรรมการค้างแรมในค่ายลูกเสือ เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่เชื้อจากสถานการณ์โควิด-19

การละเล่นพื้นบ้าน เป็นการเล่นที่สืบทอดกันมาแต่โบราณโดยเฉพาะเด็ก ๆ จะนิยมเล่นกันมาก เด็กสมัยก่อนจะเรียนรู้การละเล่นโดยไม่มีการเรียนการสอน การละเล่นพื้นบ้านไม่ว่าของภาคใดล้วนเป็นประโยชน์ เพราะการละเล่นทำให้เด็กได้เคลื่อนไหว ได้ออกกำลังกาย เกิดความคล่องแคล่วว่องไว ฝึกความอดทน ฝึกการเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี ฝึกการสังเกต

ตัวแทนนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-5 (Bright Program) และประถมศึกษาปีที่ 6 ได้เข้าร่วมการแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ในรายการ KPRU English competition for primary school  พวกเรานำรางวัลมาฝากค่า

งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ 2563 พบกับกิจกรรมหลากหลายฐานให้นักเรียน ได้ฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เรียนรู้ผ่านกิจกรรม ได้ทดลองยิงจรวดขวดน้ำด้วย

ค่ายโครงการคุณธรรม
our activities

ค่ายโครงการคุณธรรม

เมื่อวันที่ 5-7 ธันวาคม พ.ศ. 2562 นักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6 ได้เข้าค่ายโครงการคุณธรรม ณ วัดหนองปลิง อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร การสร้างคนดี สังคมดี เพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ต้องใช้ “คุณธรรม จริยธรรม นำความเจริญ” คือ ให้ความสำคัญกับการพัฒนาคน โดยเฉพาะการพัฒนาด้านจิตใจ ทุกสถาบันในสังคมต้องร่วมมือกันบ่มเพาะ ปลูกฝัง ส่งเสริมให้คนทุกช่วงวัย ทุกกลุ่ม ทุกพื้นที่ เป็นคนดี คิดดี พูดดี ทำดี มีคุณธรรม จริยธรรมเป็นรากฐานสำคัญในการดำเนินชีวิต