DKL Science Week

งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ 2563 พบกับกิจกรรมหลากหลายฐานให้นักเรียน ได้ฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เรียนรู้ผ่านกิจกรรม ได้ทดลองยิงจรวดขวดน้ำด้วย

 

 • sci-w-01.png
 • sci-w-02.png
 • sci-w-03.png
 • sci-w-04.png
 • sci-w-05.png
 • sci-w-06.png
 • sci-w-07.png
 • sci-w-08.png
 • sci-w-09.png
 • sci-w-10.png
 • sci-w-11.png
 • sci-w-12.png
 • sci-w-13.png
 • sci-w-14.png
 • sci-w-15.png
 • sci-w-16.png
 • sci-w-17.png
 • sci-w-18.png
 • sci-w-19.png
 • sci-w-20.png