พาหนูมาดูเมล่อน: หนูได้อะไรจากทานเมล่อนคะ: มีวิตามินซีสูง ที่มีความเกี่ยวข้องในการผลิตคอลลาเจน ซึ่งเป็นโปรตีนช่วยในการซ่อมแซมผิวหนังไม่ให้เสื่อมสภาพก่อนวัย นอกจากนี้วิตามินซียังเป็นสารต้านอนุมูลอิสระ ที่มีประสิทธิภาพในปกป้องผิวอีกด้วย เสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกัน

ขอขอบพระคุณผู้ใหญ่ใจดีเอื้อสถานที่ต่อการเรียนรู้คุณพ่อคุณแม่พาหนูไปอีกนะคะท่านนายกใจดีมากเลยค่ะ

 • el63-01.png
 • el63-02.png
 • el63-03.png
 • el63-04.png
 • el63-05.png
 • el63-06.png
 • el63-07.png
 • el63-08.png
 • el63-09.png
 • el63-10.png
 • el63-11.png
 • el63-12.png
 • el63-13.png
 • el63-14.png
 • el63-15.png
 • el63-16.png
 • el63-17.png
 • el63-18.png
 • el63-19.png
 • el63-20.png
 • el63-21.png
 • el63-22.png
 • el63-23.png
 • el63-24.png
 • el63-25.png
 • el63-26.png
 • el63-27.png
 • el63-28.png
 • el63-29.png
 • el63-30.png
 • el63-31.png
 • el63-32.png
 • el63-33.png
 • el63-34.png
 • el63-35.png
 • el63-36.png
 • el63-37.png
 • el63-38.png
 • el63-39.png
 • el63-40.png
 • el63-41.png
 • el63-42.png
 • el63-43.png
 • el63-44.png
 • el63-45.png
 • el63-46.png
 • el63-47.png
 • el63-48.png
 • el63-49.png
 • el63-50.png
 • el63-51.png

Pin It

ค่ายโครงการคุณธรรม
our activities

ค่ายโครงการคุณธรรม

เมื่อวันที่ 5-7 ธันวาคม พ.ศ. 2562 นักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6 ได้เข้าค่ายโครงการคุณธรรม ณ วัดหนองปลิง อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร การสร้างคนดี สังคมดี เพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ต้องใช้ “คุณธรรม จริยธรรม นำความเจริญ” คือ ให้ความสำคัญกับการพัฒนาคน โดยเฉพาะการพัฒนาด้านจิตใจ ทุกสถาบันในสังคมต้องร่วมมือกันบ่มเพาะ ปลูกฝัง ส่งเสริมให้คนทุกช่วงวัย ทุกกลุ่ม ทุกพื้นที่ เป็นคนดี คิดดี พูดดี ทำดี มีคุณธรรม จริยธรรมเป็นรากฐานสำคัญในการดำเนินชีวิต