• 01.png
 • 02.png
 • 03.png
 • 04.png
 • 05.png
 • 06.png
 • 07.png
 • 08.png
 • 09.png
 • 10.png
 • 11.png
 • 12.png
 • 13.png
 • 14.png
 • 15.png
 • 16.png
 • 17.png
 • 18.png
 • 19.png
 • 20.png
เวทีเด็กเล่น โครงการดนตรี นาฏศิลป์ยามเย็น
our activities

เวทีเด็กเล่น โครงการดนตรี นาฏศิลป์ยามเย็น

.

recent articlesNews & Updates

การละเล่นพื้นบ้านไทย
28 สิงหาคม 2563

เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์

การละเล่นพื้นบ้าน เป็นการเล่นที่สืบทอดกันมาแต่โบราณโดยเฉพาะเด็ก ๆ จะนิยมเล่นกันมาก เด็กสมัยก่อนจะเรียนรู้การละเล่นโดยไม่มีการเรียนการสอน การละเล่นพื้นบ้านไม่ว่าของภาคใดล้วนเป็นประโยชน์ เพราะการละเล่นทำให้เด็กได้เคลื่อนไหว ได้ออกกำลังกาย เกิดความคล่องแคล่วว่องไว ฝึกความอดทน ฝึกการเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี ฝึกการสังเกต

งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ 2563
18 สิงหาคม 2563

เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์

งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ 2563 พบกับกิจกรรมหลากหลายฐานให้นักเรียน ได้ฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เรียนรู้ผ่านกิจกรรม ได้ทดลองยิงจรวดขวดน้ำด้วย

How to enroll your child to a class?
our activities

How to enroll your child to a class?

เปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับชั้นเตรียมอนุบาล ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และ Bright Program