Lankrabue Kamphaeng phet
Mon - Fri 08:00 - 16:30

กิจกรรมการเรียนรู้ "สัปดาห์วัฒนธรรมไทย-จีน"

กิจกรรมการเรียนรู้ "สัปดาห์วัฒนธรรมไทย-จีน" ระหว่างวันที่ 22-24 มกราคม พ.ศ. 2567 นักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมผ่านฐานกิจกรรม

  • ฐานที่ 1 เขียนจีนหรรษา
  • ฐานที่ 2 ชงชาพาเพลิน
  • ฐานที่ 3 เชิญรำพัด
  • ฐานที่ 4 หัดทำโคมจีน