เรียนรู้นอกรั้ว-ม่วงชมพู
our activities

เรียนรู้นอกรั้ว-ม่วงชมพู

พาหนูมาดูเมล่อน: หนูได้อะไรจากทานเมล่อนคะ: มีวิตามินซีสูง ที่มีความเกี่ยวข้องในการผลิตคอลลาเจน ซึ่งเป็นโปรตีนช่วยในการซ่อมแซมผิวหนังไม่ให้เสื่อมสภาพก่อนวัย นอกจากนี้วิตามินซียังเป็นสารต้านอนุมูลอิสระ

recent articlesNews & Updates

โครงการประเมินทักษะภาษาอังกฤษระดับประเทศ ครั้งที่ 2
19 ตุลาคม 2564

เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์

เมื่อวันที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2564 นักเรียนของโรงเรียนอนุบาลดรุณานุกูลลานกระบือ ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 และวันที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2564 ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ได้เข้าร่วมสอบในโครงการประเมินทักษะภาษาอังกฤษระดับประเทศ ครั้งที่ 2

กิจกรรมการเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี 2563
13 กุมภาพันธ์ 2564

เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์

เมื่อวันที่ 11-12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 ได้จัดกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี ประจำปีการศึกษา 2563 ร่วมกับโรงเรียนอนุบาลหฤทัยปิตุมาตา อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร และโรงเรียนเดชาบดินทร์ อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย ซึ่งในปีนี้ได้งดกิจกรรมการค้างแรมในค่ายลูกเสือ เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่เชื้อจากสถานการณ์โควิด-19

How to enroll your child to a class?
our activities

How to enroll your child to a class?

เปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับชั้นเตรียมอนุบาล ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และ Bright Program