Lankrabue Kamphaeng phet
Mon - Fri 08:00 - 16:30

เปิดรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2567

Nursery - ประถมศึกษาปีที่ 6 ติดแอร์ทุกห้องเรียน!

ห้องเรียนปกติ

 • การเรียนรู้ของเด็กปฐมวัยบูรณาการ, Highscope และโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย สสวท.

Nursery - อนุบาล 3 ติดแอร์ทุกห้องเรียน

ห้องเรียนพิเศษ (สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ - 9 กุมภาพันธ์) รอบที่ 1

ห้องเรียนสองภาษา (Bright Program) อนุบาล 1 - ป.6 จำนวนจำกัด!

 • ปูพื้นฐานภาษาแบบ Bilignual เน้นการเรียนภาษาอย่างธรรมชาติ เพิ่มทักษะการออกเสียงภาษาอังกฤษด้วยเทคนิค Phonics + คุณครูต่างชาติและครูไทยดูแลชั้นเรียนแบบควบคู่
 • ประเมินพัฒนาการรอบแรก (12-16 กุมภาพันธ์ 2567)

ห้องเรียนวิทยาศาสตร์ (Science Program) ป.1-ป.6 ภายใต้โครงการ SMT สสวท. (สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ - 9 กุมภาพันธ์) รอบที่ 1 จำนวนจำกัด!

 • ปูพื้นฐานการคิด วิเคราะห์ ผ่านกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ + ปฏิบัติทดลองในห้อง Lab ตามตัวชี้วัดของแต่ละระดับชั้น
 • ประเมินพัฒนาการรอบแรก (12-16 กุมภาพันธ์ 2567)

ทุกโปรแกรมและทุกระดับชั้น โรงเรียนเสริม.....

 • เสริมทักษะภาษาอังกฤษและภาษาจีน โดยครูต่างชาติ
 • เสริมทักษะการคิดคำนวณด้วยจินตคณิต
 • สอนพื้นฐานว่ายน้ำฟรี !

สมัครเรียนได้ที่ธุรการโรงเรียนหรือ inbox ข้อความเพื่อสอบถามเพิ่มเติม

 • เปิดทำการ จันทร์-เสาร์ 09.00-15.00 น.
 • โทร 081-8872590, 091-8386141
 • โทร 055-029117

ข่าวประชาสัมพันธ์