Lankrabue Kamphaeng phet
Mon - Fri 08:00 - 16:30

คนเก่งของเรา

   ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงธนิดา มีแก้ว ป.2BP ได้รับรางวัลเหรียญทอง 91/100 นักเรียนของเราในการแข่งขันแข่งขัน แข่งขันเล่านิทานคุณธรรม ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 วิชาการวันการศึกษาเอกชนภาคเหนือ ครั้งที่ 10 ประจำปี 2567 ณ จังหวัดเชียงราย