Lankrabue Kamphaeng phet
Mon - Fri 08:00 - 16:30

คนเก่งของเรา

คนเก่งของเรา

ขอแสดงความยินดีกับ เด็กชายพัทธพล  เรืองอ่อง (น้องแอลม่อน) ป.1BP ได้รับรางวัลเหรียญทอง คณิตศาสตร์ระดับประเทศ ในรายการ ASMO THAI COMPETITION 2023