Lankrabue Kamphaeng phet
Mon - Fri 08:00 - 16:30

คนเก่งของเรา

คนเก่งของเรา

ขอแสดงความยินดีกับ เด็กชายก้องภพ จิตพินิจ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6BP ในการสอบแข่งขัน Pre-M.1 โรงเรียนวัชรวิทยา ได้คะแนนสูงสุดอันดับ 1 รายวิชาภาษาอังกฤษ